welkom@pro2040.be - 0493 18 94 38
Like us on

Gesloten Instelling voor Criminele Illegalen – Recht van antwoord.


Foto: © Regie der Gebouwen (Inplantingsplan Gesloten Instelling Zandvliet, opgemaakt 05/12/2016; verkregen 15/05/2017)

De waarheid heeft zo zijn rechten.

De Polder weet wel hoe de vork in de steel zit. Maar aangezien sommigen het toch blijvend nodig vinden om mist te spuien, ons in een negatief daglicht stellen, en te doen alsof het “de schuld van een ander is” dat er een Gesloten Instelling NAAR ZANDVLIET komt, kunnen we helaas niet anders dan hierop een antwoord formuleren.
We betreuren deze gang van zaken: negatieve campagne voeren is niet de manier van aanpak van PRO2040, maar we kunnen ons niet langer onterecht publiekelijk zwart laten maken en wensen te reageren.

ATV besliste vorige zondagavond om over de Gesloten Instelling een nieuwsitem te brengen (bekijk hier de reportage). Wij zijn hier niet zélf mee naar buiten gekomen, maar hebben in een Facebook-post ons standpunt omtrent de Gesloten Instelling verduidelijkt. De mensen moeten immers weten waar de verschillen in visie op de Polder zitten en wat de manier van aanpak van deze of die lijst is, vandaar. Vervolgens merken we dat er verkeerdelijk en valse insinuaties publiekelijk worden rondgestrooid, t.a.v. ons adres. Heel erg betreurenswaardig en jammer, en helaas niet de eerste keer.

PRO2040 vindt politiek engagement van wie of welke partij dan ook ál-tijd bewonderenswaardig. We hopen dan ook oprecht dat de komende week op een serene manier campagne zal worden gevoerd. PRO2040 wenst niet deel te nemen aan zulke negatieve acties of valse insinuaties.

Samengevat: Een Gesloten Instelling is misschien wel nodig, dat ontkennen we nergens. Maar wij vinden wél dat zo’n Gesloten Instelling niet in Zandvliet thuishoort en zeker ergens anders had gekund. We betreuren dat de Polder hier gewoonweg wordt gerold, er slecht gecommuniceerd is en dat er amper compensaties zijn. Nog een laatste keer: de beslissing dat ‘het gevang’ naar Zandvliet komt is déze bestuursperiode genomen, en niet in 2011 door of onder Patrick Janssens of wie dan ook.

Valse verwijten en insinuaties de wereld insturen, verdient dan ook een recht van antwoord.

Hier dan ook chronologisch de feiten, en niets anders dan de feiten:

En het stopt niet:

  • 15/05/2017: behalve het inplantingsplan weet de Districtsburgemeester niks te melden tijdens de Districtsraadcommissie of -college.
  • maandagavond 22/05/2017, 20u00: Districtsraad en -college, zonder extra info
  • maandagavond 22/05/2017, 21u49: er wordt door de Districtsburgemeester een mailtje gestuurd dat de volgende ochtend (!) de Staatssecretaris naar Zandvliet komt om de pers te woord te staan. Zonder vermelding van plaats, tijdstip of genodigden.
  • dinsdagochtend 23/05/2017, 08u30: al gauw blijkt het hier te gaan om een persmoment op Den Hoek met talrijk opgekomen N-VA’ers . Helaas wederom zonder verdere informatie voor de mensen uit de Polder. (zie https://www.gva.be/cnt/bleva_02895195/staatssecretaris-francken-bezoekt-locatie-voor-gesloten-centrum)
  • 29/05/2017: bewoners en raadslid Zander Vliegen vragen naar concretere informatie. De afwezige Districtsburgemeester heeft geen informatie aan de rest van het College meegedeeld.
  • 15/12/2017: pas 7 maand later vindt Staatssecretaris Francken de ‘tijd’ (van 17u30 tot 19u00) om voor een beperkt publiek in de Polder uitleg te komen verschaffen.

Op de Districtsraad van 19/12/2017 stelde Zander Vliegen de Mondelinge Vraag “welke locaties allemaal op de lijst van mogelijke locaties stonden en wat de zogenaamde ‘objectieve criteria’ waren”.

Pas op 20 februari 2018 ontving de Districtsraad een zeer onbevredigend en algemeen antwoord van het Kabinet van de Staatssecretaris, met louter een eenvoudige opsomming van een tiental mogelijke locaties (Haven, Wilrijk, Deurne, Ekeren, …), zonder objectieve beoordelingscriteria of wat dan ook. Dit schept het wederom het vermoeden dat hier dan gewoonweg de weg van de minste weerstand is gekozen..ten koste van onze Polder.

Trouwens: het feit dat er een recente ‘longlist’ en een ‘shortlist’ bestaat, toont aan dat het niet Patrick Janssens was die in 2011 beslist heeft dat het gevang naar Zandvliet (!) komt. Die beslissing heeft het huidige bestuur genomen. Zo klaar als een klontje.

Nogmaals: een Gesloten Instelling is dan misschien wel nodig, dat ontkennen we nergens. Wij stellen wél dat zo’n Gesloten Instelling ergens anders had gekund, en betreuren dat de Polder hier gewoonweg gerold wordt aangezien er onvoldoende compensaties worden voorzien. Overal zit de N-VA al jaren aan de knoppen. Tuurlijk kan je dan wél onderhandelen over compensaties of positieve projecten binnenhalen. Zoals Zander Vliegen al zei:

“Als er bijvoorbeeld zoals in Beveren, een gevangenis komt, krijgt men daar normaal gezien bij wijze van spreken ‘een dikke zak centen’ voor. Wij in de Polder krijgen bijna niets. De lusten voor de Stad, de lasten voor de Polder”.

Het is volgens PRO2040 de taak van een Districtsburgemeester om op te komen voor zijn ganse gemeenschap, niet om de partij-communicatielijn aan te houden.

Tot slot: in nasleep van het volledige lijsttrekkersdebat op ATV (https://atv.be/nieuws/antwerpen-kiest-district-berendrecht-zandvliet-lillo-66194) nog twee kleine, maar niet minder interessante voetnoten:

  1. We vernamen samen met de ganse Polder tijdens dit ATV-debat ook voor de éérste keer iets omtrent een mogelijk doortrekkersterrein voor zigeuners. Goed dat er blijkbaar onmiddellijk actie (..?) werd ondernomen, maar toch wééral straf dat ook bij dit dossier binnen N-VA solo-slim werd gespeeld, en dat dit nooit – zelfs niet achteraf – besproken is geweest in het Districtscollege of in de Districtsraad, terwijl dit wel de ganse bevolking aanbelangt.
  2. Veiligheid is niet om mee te lachen. De betreurde ongevallen bij INDAVER als argument betrekken in dit debat over de Gesloten Instelling, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De veiligheid van bijvoorbeeld de scheurtjescentrale van Doel aanhalen in dit debat, zou dat ook zijn geweest.. Iedereen weet dat veiligheid van zulke sites echt belangrijk en actueel is, maar met dit dossier heeft dit niets te maken. Nepargument, dus.

Zo, hier de feiten.

We hopen oprecht dat de komende week op een serene manier campagne zal worden gevoerd, over inhoud en manier van aanpak. PRO2040 wenst niet deel te nemen aan zulke negatieve acties of valse insinuaties.

We betreuren dat we genoodzaakt worden hierop te reageren. Maar de waarheid heeft zo zijn rechten.