welkom@pro2040.be - 0493 18 94 38
Like us on

Over PRO2040

PRO2040 is een manifest tegen de onderdrukking van de Stad en de Haven, gegroeid vanuit de onderbuik van de Polder.

PRO2040 richt zich tot alle geëngageerde inwoners, verenigingen, ondernemers en het middenveld van de Polder. Iedereen kan zich aansluiten bij en meewerken aan PRO2040 zonder lid te zijn van een nationale partij.

PRO2040 is in de eerste plaats een lokale burgerbeweging, die steeds de belangen van Berendrecht, Zandvliet en Lillo centraal stelt boven partij-propaganda.
We werken aan een lange-termijnvisie voor onze dorpen, met een grote betrokkenheid van de verenigingen, het middenveld en bewoners. Zij zijn vaak de grootste experten.
PRO2040 profileert zich niet uit ideologische afkeer, maar engageert zich politiek uit liefde voor de mensen van de Polder!

We zijn er van overtuigd dat samenwerken in de Polder meer oplevert dan eigen partij-politieke spelletjes. Het verleden toonde aan dat collegiaal samenwerken in het belang van de Polder veel meer opbracht (nieuwe Sporthal, nieuw Vrijetijdscentrum De Schelde, 20 nieuwe straten en riolering, heraanleg den Hoek, nieuwe Brandweerkazerne in Berendrecht, wandel-en fietspaden, duurzame nieuwe school en kinderopvang in Berendrecht, ..) dan zich met ellebogenwerk te willen profileren of met het harde werk van anderen te gaan lopen.

PRO2040 wilt constructief samenwerken met Stad en Haven om de gemeenschappelijke doelen te realiseren, maar zal niet altijd braaf naar het Stadhuis knikken en ons omver laten lopen: we durven ook op tafel kloppen als de belangen van de Polder niet behartigd of zelfs beschadigd worden!
Want, helaas hebben we de laatste jaren gezien dat Stad en Haven over de Polder walsen en zaken beslissen boven onze hoofden. Denk maar aan het geplande “Wachtdok voor Lichters” tegen de Berendrechtse dorpskern, terwijl er alternatieven zijn. Of aan de “Gesloten Instelling voor Criminele Illegalen” in Zandvliet, en dat zonder enig overleg!

Ons doel: goed lokaal bestuur met een lange termijnvisie voor onze Dorpen en een grote betrokkenheid van onze inwoners.
Het credo: samenwerken versterkt, ook naar de bovenlokale overheden toe.
Lokaal, duurzaam en sociaal zijn dé kernwoorden in onze visie voor deze prachtige Polderdorpen. Vijf PolderPrincipes en een haalbaar aantal realiseerbare PolderPlannen geven weer wat we voor u willen betekenen.

De vijf ‘PolderPrincipes’ zijn onze richtingaanwijzers die de toekomst van onze Polderdorpen vormgeven en waaraan we toekomstige, nu nog onbekende beslissingen zullen aftoetsen.
Aan elk van de onderstaande PolderPrincipes koppelt
PRO2040 een realistisch aantal haalbare PolderPlannen.

1) Polder boven Partij

Omdat we er van overtuigd zijn dat onze Polder voor gaat op individuele of partijbelangen. Omdat we samenwerken – ook over partijgrenzen – belangrijk vinden, om zo bovenlokaal maximaal te wegen. Samenwerken én samen hard werken: PRO2040 gaat voor de hele Polder.

2) Polder met Goesting

Omdat we de sterkte en expertise van bewoners, verenigingen, middenveld en ondernemers willen benutten en stimuleren. We het belangrijk vinden om lokale initiatieven en creativiteit aan te moedigen. En vooral de Goesting hiervoor bij iedereen willen aanwakkeren. De Polder leeft!

3) Duurzame Dorpen en Polderbeleving

Omdat we ons unieke, historisch dorpskarakter, met open ruimtes naar waarde kosteren en het beleid moeten afstemmen op maat van onze dorpen. Het groenste district van Antwerpen kan gerust nog duurzamer. Beleef de Polder!

4) Veilig verplaatsen in een Propere Polder

We werken aan een kwalitatief, veilig, goed onderhouden en vooral proper straatbeeld. Omdat iedereen zich veilig en vlot moet kunnen verplaatsen door, van en naar de Polder. Dit is dé uitdaging nu, én voor de toekomst. Een propere Polder, daar geniet iedereen van!

5) Me’eel de Polder

Wij wensen een toegankelijk, socialer beleid te voeren waarbij elke bewoner aan bod komt. Omdat voor ons iedereen ertoe doet. We ijveren voor een bereikbare openbare dienstverlening en een ruimere betrokkenheid tijdens activiteiten en evenementen door rekening te houden met ieders draagkracht. Want, de Polder is van iedereen die goesting heeft in de Polder!

 

Leg dat logo nu eens uit?!

Het logo van PRO2040 omvat de drie Polderdorpen Zandvliet, Berendrecht en Lillo van noord naar zuid, in de kleur van Zandvliet Sport en Berendrecht Sport, en van de ganzerijdersvereniging van Lillo.
Omdat het bij PRO2040 om inhoud gaat en we expertise van het middenveld en bewoners willen honoreren, en we voor iedereen een luisterend oor zijn, zijn dit drie tekstballonnen.
‘PRO’ verwijst naar de positieve en professionele insteek om aan politiek engagement te doen uit liefde voor de Polder en zijn bewoners.
‘2040’ is niet alleen de postcode van Berendrecht, Zandvliet & Lillo, maar weerspiegelt ook de lange-termijnvisie van de beweging.
De ondertekst van het PRO2040-logo luidt “Lokaal, duurzaam en sociaal”:

  • Lokaal: samenwerken met Stad en Haven om de gemeenschappelijke doelen te realiseren, maar PRO2040 zal niet altijd braaf naar het Schoon Verdiep op de Antwerpse Grote Markt knikken en durft ook op tafel te kloppen als de belangen van de Polder niet behartigd of zelfs beschadigd worden. Denk bvb. aan het Wachtdok voor lichters in Berendrecht, de Gesloten Instelling in Zandvliet, of de steeds toenemende hinder van Havenweg A12 (dat volgens PRO2040 integraal aangepakt moet worden, volgens het door de Districtsraad unaniem goedgekeurde Advies van Zander Vliegen van april 2017).
  • Duurzaam: Lucht-, licht-, en lawaaihinder van industrie en autostrade moeten ingeperkt worden. PRO2040 doet ook lokaal wat globaal nodig is om de leefomgeving gezond te maken, rekening houdend met de karakteristieken van de Polderdorpen.
  • Sociaal: PRO2040 richt zich tot alle geëngageerde inwoners, verenigingen en middenveld met een hart voor de Polder, zonder onderscheid in leeftijd, afkomst, geslacht of bovenlokale overtuiging.

PRO2040 zal de bewoners overtuigen met zowel concrete PolderPlannen alsook PolderPrincipes, waaraan ze het toekomstig beleid van onze dorpen steeds zal toetsen.